Op maandag 11 juli organiseert het lokaal bestuur een academische zitting naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Spreker van dienst is Stijn De Roo.
Stijn De Roo is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor CD&V in de gemeenteraad van Gent. Bij de Vlaamse verkiezingen haalde hij als eerste opvolger bijna 7.000 voorkeursstemmen in de kieskring Oost-Vlaanderen. Stijn is in het Vlaams Parlement vast lid van de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en energie en van de onderzoekscommissie PFOS-PFAS en plaatsvervangend lid in de commissies voor algemeen beleid, financiën, begroting en justitie en voor economie, werk, sociale economie, wetenschap en innovatie. Sinds april 2022 zetelt Stijn De Roo eveneens in de Senaat waar hij zijn partijgenote opvolgde als deelstaatsenator.

Hij is de gastspreker tijdens de academische zitting. U bent welkom op maandag 11 juli in de Raadzaal in Het Gemeentehuis. We starten om 19u. De lezing is gratis, u hoeft niet op voorhand in te schrijven.