Buggenhout bouwt openbaar verlichtingspark versneld om naar leds

Buggenhout besliste einde 2017 om haar integrale openbare verlichtingspark tegen 2027 om te bouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende het een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Via de versnelde ombouw mikt Buggenhout vooral op een forse daling van haar energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of slimme toepassingen. 

Ledombouw van Buggenhout in cijfers

In Buggenhout staan momenteel 2.259 verlichtingstoestellen opgesteld die samen in 2017, 884.786 kilowattuur elektriciteit verbruikten, goed voor een CO2-uitstoor van 205,27  ton.  Vandaag staan er reeds 1.242 ledtoestellen in Buggenhout. Om het volledige lichtpark om te bouwen tegen 2027 moeten er 226 toestellen per jaar worden omgebouwd. Dankzij die snelle ledombouw dalen het energieverbruik en de CO2-uitstoot 12 tot 15 keer sneller dan via het oorspronkelijke ombouwprogramma. Momenteel heeft Buggenhout een verleddingsgraad van 55 %. Dit is de hoogste graad in de ganse regio. Het gemiddelde in Vlaanderen is 33%.  Buggenhout zal minstens 10 % per jaar verledden.

Dimprogramma

De gemeente Buggenhout heeft niet gekozen om de straatverlichting te doven tijdens de nachtelijke uren, maar koos voor een uitgebreid dimprogramma omwille van veiligheidsredenen. Dit uitgebreid dimprogramma scoort trouwens even goed op het vlak van besparing.

Buggenhout past dit uitgebreid dimprogramma reeds toe. De eerste generatie ledverlichting dimt naar 50 % vanaf 23u en de tweede generatie ledverlichting dimt zelfs naar 30 % vanaf 23u. Dit gaat geleidelijk aan voor de tweede generatie ledverlichting. Vanaf 20u wordt er gedimd tot 75% van de capaciteit, vanaf 22u wordt er gedimd tot 50% en vanaf 23u wordt er gedimd naar 30%.

Geert Hermans

burgemeester