Vanaf 1 januari 2023 zal Geert Hermans de fakkel overnemen van Pierre Claeys als burgemeester van onze prachtige gemeente.

Deze beslissing werd weloverwogen en in onderling overleg genomen.

Hiermee zet CD&V Buggenhout de eerste stap richting volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2024, en kiezen we vol overtuiging voor de jongere generatie om het werk van het huidig bestuur verder te zetten.

Geert Hermans zal dan immers als uittredend burgemeester onze CD&V lijst aanvoeren.

Een oprechte “ Dank je wel, Pierre “ is hier zeker op zijn plaats.

Pierre, je hebt dat geweldig gedaan! Kalm, beheerst en menselijk was je tijdens de corona pandemie, tijdens de Oekraïne crisis, tijdens de vele bruisende initiatieven en tijdens moeilijke vergaderingen.
Je werk wordt door vele Buggenhoutenaren enorm gewaardeerd.
Steeds met één doel: het goed besturen van deze fijne gemeente.

In januari 2023 zal Geert deze taak van jou overnemen. Hem kennende zal dat met zeer veel goesting en werkkracht zijn. En misschien ook met een bang hartje? Het zijn immers grote schoenen om te vullen.

We hebben er alle vertrouwen in!

Het schepencollege, waarin Pierre eerste schepen wordt, zet het werk op de ingeslagen weg verder.

Bevoegdheden:

Geert Hermans:

algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en noodplanning, bevolking, communicatie, openbare werken, leefmilieu en natuur, ruimtelijke planning, technische uitvoeringsdiensten.

Pierre Claeys:

personeelsbeleid, mobiliteit, stedenbouw en omgevingsvergunningen, woonbeleid, huisvesting en sociale huisvesting, burenbemiddeling, energie, patrimonium, kerkfabrieken, preventie en bescherming op het werk.