De werken aan de fietstunnel door Infrabel schieten goed op. Deze week staan de asfalteringswerken op het programma. Zowel de fietstunnel als de omgeving worden deze week voorzien van zowel een onderlaag als bovenlaag asfalt. Vervolgens wordt een wadi aangelegd in het midden van de constructie. Deze wadi of infiltratievoorziening zal het voorwerp uitmaken van een groene zone rondom de fietstunnel. De infiltratievoorziening zal het regenwater verzamelen waarna het kan infiltreren in de bodem. Er komen ook enkele nieuwe hoogstambomen. Het is de bedoeling om alle omgevingswerken af te werken tegen het einde van dit jaar.

Hierna kan alles open gesteld worden. Dit betekent concreet dat er voor auto’s terug een verbinding van Hooilaart naar Beukenstraat mogelijk wordt via Herdersveld en dat de verbinding van Koudehaard naar het centrum van Buggenhout via de Stationsstraat mogelijk wordt. Vanuit de Hauwerstraat kan men alle richtingen uit zowel naar de Hanenstraat, Beukenstraat, Koudehaard als Stationsstraat. De verbinding tussen Koudehaard en Hauwerstraat wordt éénrichting in de richting van Koudehaard. 

De langeafstandsfietsers kunnen de fietstunnel gebruiken om van Dendermonde naar Londerzeel te fietsen of omgekeerd. De fietsverbinding loopt via Reigersweg, Koudehaard, fietstunnel, Willekooi, Kerkhofstraat en Sportveldstraat. In de Kerkhofstraat komt er nog een fietspad op termijn. De plaatselijke fietser heeft de keuze: de fietstunnel of plaatselijk via de Stationsstraat of Herdersveld.  

Geert Hermans

Schepen van openbare werken