Op zaterdag 21 mei werd de fietstunnel aan de spoorweg Koudehaard tussen Hauwerstraat en Hooilaart ingeschoven in opdracht van Infrabel. 

Het nam zo'n tweetal uur in beslag om de tunnel van de ene kant van de spoorweg (Hauwerstraat) naar de andere kant van de spoorweg (Hooilaart) te schuiven. Vervolgens worden de sporen terug hersteld. Er was In dit weekend dan ook geen treinverkeer mogelijk tussen Dendermonde en Mechelen.

De werken aan de fietstunnel worden verder gezet om de noodzakelijke rioleringen, nutsleidingen en hellingen in de buurt aan te leggen. Ten gevolge van deze werken wordt Hooilaart tijdelijk doodlopend. Hooilaart is te bereiken via Weiveld. Herdersveld wordt eveneens tijdelijk doodlopend en tweerichtingsverkeer vanuit de Beukenstraat (plaatselijk verkeer).

Het einde van de werken is voorzien in december 2022. Na deze werken wordt de verbinding Hooilaart-Herdersveld opnieuw mogelijk evenals de verbinding Koudehaard-Stationsstraat voor auto’s.

Deze fietstunnel is ook een onderdeel van de langeafstandsfietsverbinding tussen Dendermonde en Londerzeel. Fietsers gaan maar één keer een overweg moeten kruisen en dit ondergronds via deze tunnel. Op termijn zal je kunnen fietsen tussen Dendermonde en Londerzeel langs de spoorweg. Dendermonde dient hun deel nog aan te leggen. Van Dendermonde tot Koudehaard gebeurt dit zuidwaarts via Reigersweg. Vanaf Koudehaard tot Londerzeel gebeurt dit noordwaarts via Willekooi. Op termijn komt er ook nog een fietspad langs de Kerkhofstraat in Buggenhout.

Voor foto's klik hier