Buggenhout Bos heeft vier nieuwe bewoners. Het gaat om Herford runderen. Zij zullen voortaan, in de plaats van de eerdere Galloway runderen, zorgen voor begrazing in het bos.

De Galloways waren al jarenlang vertrouwde bewoners van Buggenhout Bos. Maar de dieren verhuizen naar het Osbroek, een natuurgebied dicht bij het centrum van Aalst. Daar zullen ze een kudde Galloway runderen vervoegen die de voorbije jaren uitgedund werd door ouderdom van de dieren. “Omdat er in beide gebieden een tekort was aan deze dieren, konden deze zones niet meer optimaal begraasd worden”, legt boswachter Reinhart Cromphout uit. “Daardoor verruigden de graslanden: de hoge vegetatie die de dieren normaal in de winter opaten, dreigde de lage afgegraasde vegetatie te laten verdwijnen. En dat is nefast voor heel wat fauna en flora. Daarom werd beslist de twee kuddes samen te voegen en daar in het Osbroek weer één voldoende grote groep van te maken.”

Vriendelijke en rustige dieren

Daardoor krijgt Buggenhout bos nu nieuwe bewoners. Want ook hier moet natuurlijk nog altijd begraasd worden. Dat zal voortaan gebeuren door vier Herford runderen. “Het zijn prachtige dieren van een biolandbouwer uit Lede”, weet Cromphout. “Herford runderen komen oorspronkelijk uit het zuidwesten van Engeland, zijn zeer sterk en kunnen zowel in de winter als de zomer buiten verblijven. Dit type rund is herkenbaar aan de rode vacht met witte kop, witte streep op de nek en buik en typische witte poten. Het zijn bijzonder vriendelijke en rustige dieren.”

Burgemeester Geert Hermans (CD&V) is opgezet met de komst van de nieuwe runderen. “Zo kan Buggenhout Bos haar troeven om veelzijdig te zijn blijven uitspelen”, zegt hij. “Naast de hondenlosloopzone, de konijnenberg als speelzone, de wandel- en fietspaden, de mooie schuilhutten en de variëteit aan beplanting en bomen is ons bos altijd het bezoeken waard.”

Bezoekers van het bos worden wel gevraagd de nieuwe runderen vanop afstand te bewonderen en ze rustig te laten leven in hun territorium. “Ze werken steeds verder om deze prachtige begrazingszone met al zijn variaties vorm te geven”, zegt Cromphout. “De biodiversiteit hier is daardoor groot: ontdek de bruine kikker, dagpauwoogvlinder, verschillende sprinkhanen, knoopkruid, klein hoefblad, merel, berk en wilg.”

tekst en foto: HLN 04/01/2023