Bevoegdheden binnen het college van Burgemeester en Schepenen vanaf 1 januari 2019

Burgemeester Pierre Claeys

  • Bevolking, Brandweer, Politie, Kerkfabrieken, Personeelsbeleid, Veiligheid, Noodplanning en Sociale huisvesting
  • Voorzitter College van burgemeester en schepenen en van het OCMW.

1ste Schepen Geert Hermans

  • Openbare werken, Mobiliteit, Communicatie, Leefmilieu, Natuur, Energie en duurzame ontwikkeling, Omgeving en ruimtelijke planning, Integraal waterbeleid en polders, Patrimonium, Technische uitvoeringsdiensten, Preventie en bescherming op het werk.

2de Schepen Nadine Sertijn

  • Derde leeftijd, , Rode Kruis en Bloedgevers, Volksgezondheid, Gehandicaptenzorg, Markten, Middenstand, Integratie en Gelijke kansen, Kinderopvang, Welzijn en gezin, Woonzorgcentrum, Kerkhoven, Burgerlijke stand en Sport vanaf januari 2022

3de Schepen François Suys

  • Financiën, Begroting, Onderwijs, Muziekacademie en IT

4de Schepen Mieke Van Malderen

  • Jeugd, Cultuur, GC De Pit, Ontwikkelingssamenwerking en Dierenwelzijn.

Voorzitter BCSD en toegevoegde schepen Geert Mannaert

  • Sociale zaken, Voorzitter BCSD,
  • Toerisme, Feestelijkheden, Landbouw, Trage wegen, KMO, Tewerkstelling, Sport tot december 2021

Voorzitter gemeenteraad Jan Stevens