Op weg naar 2018

We hebben hard gewerkt aan ons verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van oktober 2018.

Hiervoor hebben we met onze partij een voorbereidingstraject opgezet, waarbij we - onder andere via onze dialoogmomenten - de input vroegen van alle inwoners. 

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 organiseerden wij dialoogmomenten. Tijdens deze dialoogmomenten gaven wij de burger de kans om mee na te denken over verschillende thema's. Aan de hand van stellingen hebben wij gebrainstormd en zijn er ideeën aangebracht. Wij hebben geluisterd en de ideeën meegenomen. We hebben hiermee rekening gehouden tijdens het schrijven van ons verkiezingsprogramma.

Lees ons programma hier.