Dialoogmomenten

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 organiseerden wij dialoogmomenten. Tijdens deze dialoogmomenten gaven wij je de kans om mee na te denken over verschillende thema's. Aan de hand van stellingen brainstormden wij en kon je ideeën aanbrengen. Wij luisterden naar jou, namen de ideeën mee en hielden hiermee rekening tijdens het schrijven van ons verkiezingsprogramma.