Maak kennis met onze enthousiaste Buggenhoutse CD&V-ploeg.

Samen met alle mandatarissen en bestuursleden engageren we ons om, in overleg met onze inwoners werk te maken van een stevig toekomstplan voor Buggenhout.

CD&V wil in onze gemeente samenwerken aan een groen, een proper onderhouden, een veilig, een solidair, een trots, een succesvol, een ondernemend en vooral aan een gezond Buggenhout. “Een Buggenhout waar respect en samenhorigheid primeren!” Als christendemocraten ijveren wij dagelijks voor een sterke en  verenigde christendemocratische formatie in onze gemeente.  Daarom ijveren we er voor dat zo veel mogelijk christendemocraten zich willen verenigen bij onze bloeiende CD&V-afdeling.

Kaï Van Nieuwenhove

voorzitter