Onze mensen

Geert Hermans

Burgemeester

Jan Stevens

Voorzitter Gemeenteraad

Jonathan Van Dooren

Fractieleider Gemeenteraad

Rita De Maeyer

Gemeenteraadslid

Bea Van den Broeck

Gemeenteraadslid

Dirk Stallaert

Gemeenteraadslid

Kris Van Den Berge

Gemeenteraadslid

Dirk Van Mulders

Gemeenteraadslid

Linda Steps

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Ronald van Gemerde

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Pol Verest

Lid bijzonder comité sociale dienst

Sigrid Bertier

Vertrouwenspersoon Pol Verest bijzonder comité sociale dienst

Kaï Van Nieuwenhove

Afdelingsvoorzitter

Bettie De Mul

1e opvolger gemeenteraad

Marie Louise Verest

Voorzitter Vrouw & Maatschappij

Armand De Raedt

Voorzitter CD&V senioren

Jan De Maerschalck

Penningmeester